• Franciszek Smuglewicz - Scythian Emissaries Meeting With Darius
  Scythian Emissaries Meeting With Darius
  Franciszek Smuglewicz
 • Janis Rozentals - The Princess And The Monkey
  The Princess And The Monkey
  Janis Rozentals
 • Vilhelms Purvitis - Spring
  Spring
  Vilhelms Purvitis

List of Baltic Writers

 

 

b

 

c

 

k

 

l

 

m

 

p

 

u

 

v