• Sesshu Toyo - Self Portrait
  Self Portrait
  Sesshu Toyo
 • Sesshu Toyo - View of Ama-no-Hashidate
  View of Ama-no-Hashidate
  Sesshu Toyo
 • Omar Khayyam - Portrait of Omar Khayyam
  Portrait of Omar Khayyam
  Omar Khayyam