• Nikolaos Gyzis - Pastry Man
  Pastry Man
  Nikolaos Gyzis
 • Domenikos Theotokopoulos - A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle
  A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle
  Domenikos Theotokopoulos
 • Nikolaos Gyzis - Learning by Heart
  Learning by Heart
  Nikolaos Gyzis

List of Greek Painters

 

g

 

j

 

l

 

t

 

v