• Domenikos Theotokopoulos - A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle
  A Boy Blowing on an Ember to Light a Candle
  Domenikos Theotokopoulos
 • Nikolaos Gyzis - Pastry Man
  Pastry Man
  Nikolaos Gyzis
 • Nikolaos Gyzis - Carnival in Athens
  Carnival in Athens
  Nikolaos Gyzis