• Wladyslaw Podkowinski - Ecstasy
  Ecstasy
  Wladyslaw Podkowinski
 • Franciszek Smuglewicz - Ethiopian King Meeting Ambasadors of Persia
  Ethiopian King Meeting Ambasadors of Persia
  Franciszek Smuglewicz
 • Tadeusz Makowski - Children
  Children's Theatre
  Tadeusz Makowski