• Viktor Mikhailovich Vasnetsov - Three Bogatyri
  Three Bogatyri
  Viktor Mikhailovich Vasnetsov
 • Mikhail Vasilyevich Nesterov - Philosophers Pavel Florensky and Sergei Bulgakov
  Philosophers Pavel Florensky and Sergei Bulgakov
  Mikhail Vasilyevich Nesterov
 • Nicolai Ivanovich Fechin - The Little Cowboy
  The Little Cowboy
  Nicolai Ivanovich Fechin

List of Soviet Painters

 

f

 

n

 

v